адвокати варнаБанково право

Консултации по специфични банкови операции и сделки: акредитиви, банкови гаранции и други.

 

Консултации по договори за банкови кредити и обезпечения – ипотеки, особени залози и други.

 

Регулаторни процедури, свързани с небанкови финансови институции.

 

Процесуално представителство на физически лица по дела, касаещи банкови операции и сделки.