адвокати варнаНаказателно право

Нашите адвокати могат да Ви помогнат при пътнотранспортно произшествие, престъпления против данъчната система, престъпления против финансовата система, престъпления против собствеността или при възникване на митнически престъпления:


- Правна защита при задържане от органите на досъдебното производство;

- Изготвяне на жалби до прокуратура, полиция и други компетентни органи;

- Правна защита при повдигнато обвинение за извършено престъпление;

- Предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред;

- Процесуално представителство по наказателни дела;

- Осигуряване на защита по обвинения в различни престъпления;

- Обжалване на наказателни постановления по административен и съдебен ред.