адвокати варнаЗастрахователно право

Застрахователни консултации относно законодателната рамка.

 

Изготвяне на застрахователни договори.

 

Изготвяне на общи и специални условия, полици, инструкции и други документи.

 

Представителство пред застрахователи в случай на завеждане и изплащане на щети.

 

Правен съвет по отношение на различни застрахователни рискове: гаранции, финансови загуби, бизнес-застраховане.

 

Обезщетения за имуществени и неимуществени вреди при настъпило застрахователно събитие.

 

Съдебна защита по застрахователни искове на както на застрахователни компании, така и на физически лица.

 

Отблъскване на неоснователни претенции на застрахователи.