адвокати варнаАдвокати в Бургас

Териториалният обхват на нашата адвокатска и консултантска дейност вече има постоянно и трайно присъствие в град Бургас и района на община Бургас.
 
Съвместно с наши колеги адвокати от Бургас оказваме постоянна правна помощ, справки и консултации по дела, предоставяне на компетентни съвети при инвестиции, фирмени промени, процесуално представителство пред съд и пълна правна защита на Вашите права и законни интереси на територията на област Бургас по следните теми и казуси : граждански , трудови и облигационни договори, сделки с недвижими имоти, консултации по фирмено и търговско право,авторско право ,семейно и наследствено право, административно право, съдебни и извънсъдебни спорове , представителство пред Нотариуси , Кадастър, Общински служби по земеделие, Община и Областна управа, съдия изпълнители и всички правна помощ и консултации при всички етапи по изпълнителни дела .
 
Извършваме пълна правна подготовка на предварителни договори и изповядване на всякакъв вид сделки пред нотариус в Бургаска област – покупка на апартаменти,къщи, земи и други, съставяне на договори за МПС, промени по Търговския регистър , покупка и продажба на дружествени дялове, търговски предприятия и др.
Извършваме справки по всички въпроси свързани с Имотен регистър на Агенцията по вписвания в Бургас ,помагаме при издаване на удостоверения .
 
Ако търсите добър адвокат в Бургас, не се колебайте да се свържете с нас на централните ни координати- по е-мейл или телефон :
мобилен телефон: +359 887 55 66 32
 
е-мейл: office@advokati-varna.com 
 
офис телефон: +359 52 603 183