адвокати варнаАдминистративно право

 

Консултации и съвети при проверки от държавни и общински органи.

 

Консултации и обжалване на административни актове и наказателни постановления по административен и съдебен ред.

 

Правна помощ и подготовка на документи за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки