адвокати варнаАвторско право

 

Правна помощ и защита на авторското право и сродните му права.

 

Консултации при реализиране на дизайни и проекти в глобалната мрежа, изготвяне на общи условия за ползване на интернет сайтове, договори за използване на авторски права и др.


Правна помощ при публикуване и защита на информационни материали, фотографски и други изображения, както и графично оформление на представена информация в интернет, програмен код и бази от данни в глобалната мрежа