Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последно от правни съвети

Пътуване на дете извън пределите на Р.България


Извеждането на дете до 18 годишна възраст извън територията на Р. България се извършва от двамата родители. Ако само единият родител извежда детето, то тогава е необходимо нотариално заверена декларация-съгласие от другия родител. Декларацията се изготвя по образец, а компетентен да удостовери подписа върху нея е всеки нотариус.

 

Когато родителите не живеят заедно те могат да постигнат съгласие относно упражняването на родителските права и др. и да поискат от РС да отвърди постигнатото споразумение.
При разногласие между родителите, единият може да предяви иск пред районния съд по настоящия адрес на детето, който решава спора след изслушване на родителите, а при необходимост и на детето. Следователно, ако някой от родителите откаже да даде съгласие за пътуване на детето извън граница или отсъства за продължително време от страната, или просто не може да бъде намерен, то неговото съгласие може да бъде заместено от съдебно решение. Това може да се случи по реда на ГПК, след като се подаде иск, компетентен да разгледа иска е районният съд по настоящия адрес на детето. Съдът изслушва ищецът по отношение на неговото искане, а именно причините за напускането на страната от детето, времето, през което то ще продължи и др. Ако съдът прецени, че исканото е в интерес на детото, той издава разрешение, с което се замества съгласието на родителя.


Има още нещо, което родителят , който ика да изведе детето извън територията на Р. България трябва да съобрази. За да може да пътува неговото дето ще е необходимо, последното да има издаден задграничен паспорт. Ако то няма, следва да бъде подадено заявление за издаването на такъв. Според Правилника за издаване на българските документи за самоличност, заявленията за издаване на паспорт или заместващ го документ на лица, ненавършили 14 год. възраст, се подават и подписват от техните родители. Ако децата имат навършени 14 год, но ненавършени 18 год, двамата родители изразяват съгласието си за издаване на паспорт или заместващ го документ в присъствието на длъжностно лице, като подписват заявлението.

 

Поради изложеното, ако единият родител отсъства или липсва съгласие, то  е необходимо с иска за заместване съгласието на родител за напускане границите на Р. България да се иска и заместване на неговото съгласие и за издаване на задграничен паспорт.

 

Винаги можете да се довяерите в производството на компетентният за това адвокат!