Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последно от правни съвети

Съвети при покупко-продажба на автомобил втора употреба


Едва ли има човек, на когото не му се е налагало да закупи автомобил втора употреба, а това никога не е лека задача. Процесът включва избор на подходяща марка, модел, вид, попадане на запазен екземпляр от избраното превозно средство и ако всичко това е налице идва и най-важната част - финализирането на сделката и оформянето на документите.

Важно е, когато пожелаете даден автомобил да прегледате талона му за регистрация, в него е необходимо да е изписано името на собственика и съответно той да е същото лице, с което се договаряте. Трябва да уточните дали този собственик е женен/омъжена и съпругът/ата също е съгласен/а да продаде колата, тъй като и семейната половинка е собственик, и неговото/нота присъствие при подписване на договора е задължително. Това изискване не е налице, когато атомобилът е придобит преди брака, по наследство, по дарение или двамата съпрузи са избрали режим на имуществените си отношения, подписали са брачен договор и този автомобил попада в собственост само на единия от тях.

Ако сте уточнили собствеността е време да поискате от собственика - квитанцията за платен пътен данък на колата /за текущата година/, както и задължителната застраховка - "Гражданска отговорност" /валидна към датата на покупката/.

При наличие на всичко гореизложено можете да пристъпите към подготовка на договора  - от вас, от юрист /адвокат или от нотариуса, който ще изповяда сделката ви. Изискването за тези договори е да бъдат писмени, а подписите на страните трябва да бъдат заверени нотариално. Не разчитайте на готови бланки и форми в който трябва само да си попълните данните, за всеки отделен случай е добре да бъде изготвен конкретен договор, отразяваш особеностите и спецификата на случая.

Не трябва да пропускаме и факта че към тези договори е необходимо да пъдат подготвени и Декларации по чл. 264, ал. 2 от ДОПК /най-общо казано това са декларации за липса на задължения към бюджета/  - подписани от продавачите, без тях продажба не би могла да бъде осъществена.
както и Декларации по чл. 25, ал. 8 от ЗННД - това са декларации за българско гражданство и семейно положение, от който ще стане видно дали продавачът е женен/омъжена  и  от коя година, а това от своя страна ще даде яснота дали и съпругът/ата е собственик на продаваното превозно средство .

Ако не искате, не можете  или просто не ви се занимава с проверката и подготовката на документацията можете винаги да се обърнете към нас, а ние ще ви спестим време и ще ви дадем сигурност за вашата бъдеща собственост.

Може би ще ви бъде полезно и ако още от самото начало се обърнете за помощ тук - http://carsbroker.bg/bg/index.html. Така ще си гарантиране качествен автомобил без да променяте ежедневието си, да отсъствате от работното си място и без да се притеснявате че някой в нашата българска действителност ще ви излъже.

За съжаление не винаги покупката на един автомобил протича толкова леко, колкото сме описали и документите на продавачите са така изрядни. По долу ще разгледаме няколко от по-честите случаи в които изпада купувачът на един автомобил втора употреба в България.


ПОКУПКА НА АВТОМОБИЛ ОТ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ако купувате автомобил и продавачът е търговско дружество /или по-общо, да кажем че е юридическо лице/ е необходимо да изискате от продавача следните документи:

Талон на автомобила /голям/
Квитанцията за платен пътен данък на колата /за текущата година/
Задължителната застраховка - "Гражданска отговорност" /валидна към датата на покупката/.
Лично присъствие на управителя при подписване на договора.
Писмено решение за продажбата на автомобила, взето от органа, който управлява юридическото лице.
Актуално състояние /ако няма - не е проблем, нотариуса при изповядване на сделката ще направи справка в Аг.по Вп./.
Декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК /могат да се подготвят и подпишат пред нотариуса при изповядване на сделката/.

Ако Управителят няма да присъства лично то към изброените по-горе документи представителят на продавача трябва да представи и изрично писмено пълномощно за продажбата на автомобила подписано от управителя с нотариална заверка на подписа му заедно с нотариално заверена Декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК


ПОКУПКА НА НАСЛЕДСТВЕН АВТОМОБИЛ

Нека разгледаме и случай при който закупувате автомобил от дадено лице, но в последствие се оказва че собственикът, който е вписан в талона на колата е починал, а вие преговаряте с негов наследник.
В такива случаи необходимите документи, които трябва да представи продавачът са следните:

Талон на автомобила /голям/
Квитанцията за платен пътен данък на колата /за текущата година/
Задължителната застраховка - "Гражданска отговорност" /валидна към датата на покупката/.
Удостоверение за наследници /този документ е с валидност 6 месеца, така че  е необходимо да е в срок при подписване на договора/
Лично присъствие на всички лица - вписани като наследници в удостоверението.
Декларации по чл. 264, ал. 2 от ДОПК  - подписват се от всички продавачи /могат да се подготвят и подпишат пред нотариуса при изповядване на сделката/.


Ако някой от наследниците не може да присъства лично при изповядване на сделката пред нотариус то към изброените по-горе документи трябва да се представи и изрично писмено пълномощно за продажбата на автомобила подписано от отсъстващият наследник с нотариална заверка на подписа му заедно с нотариално заверена Декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК.


ПОКУПКА НА АВТОМОБИЛ - НОВОВНОС /БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р.Б./

Такива автомобили най-често продават автокъщите или лица, които се занимават главно със внос на
автомобили от държави членки на ЕС.

Ако сте си избрали такъв автомобил не е необходимо да подписвате договор пред нотариус и той да заверява подписите ви. Процедурата е по-опростена. Необходимо ви е следното:

Договор подписан при закупуването на автомобила в чужбина /когато е закупен от ф.л./ или фактура издадена при неговото закупуване /ако е закупен от юр.л./
Талон на автомобила
Платена екотакса