Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последно от правни съвети

СТАРТИРАНЕ НА НОВ БИЗНЕС

Новият бизнес дава много нови възможности като да бъдеш независим, да повишиш стандарта си на живот, да реализираш идеите си и редица други преимущества.

Преди обаче да приемете това предизвикателство трябва да знаете отговорите на следните въпроси.

·         Коя е най-подходящата форма за Вашия бизнес?

Българският Търговски закон определя 2 основни вида търговци: ЕТ и търговски дружества. Търговските дружества се разделят съответно на събирателното дружество, командитното дружество, дружеството с ограничена отговорност, акционерното дружество и командитното дружество с акции. При някой от тези форми, като събирателното дружество, няма изискване за начален капитал, но пък за сметка на това отговорността е неограничена.

Все повече в практиката персоналните дружества (събирателно дружество и командитното дружество) отстъпват място на капиталовите дружества, поради по-голямата гъвкавост, която последните предлагат. Във България най-често използваната форма за осъществяване на бизнес е дружеството с ограничена отговорност, но все пак най-правилно е изборът на форма да стане след внимателен преглед на бъдещата дейност.

Име, Капитал, седалище, предмет на дейност

Изборът на име трябва да е съобразен основно с изискванията на закона:

1.      Не могат да съществуват фирми със едно и също име затова сайтът на ТР предлага възможността за проверка дали името е свободно

2.      При избора на име трябва да се избягва включването на думи като холдинг, груп и др. подобни защото те са свързани с холдингова структура и вие трябва да представите доказателства за съществуването и. В противен случай, ще получите отказ.

Минималният размер на капитала при регистрация на ООД вече от няколко години е в размер на 2 лева. Тези промени доведоха до по-достъпна среда за стартиране на бизнес, но пък обезсмислиха ролята на гаранция на капитала пред кредиторите

Ако сферата или мащаба на дейността изискват е добре да се учреди АД или ЕАД.

Седалището се изчерпва в населеното място, където се осъществява дейността. Адресът се отнася до конкретизиране на самото седалище и определяне на точно място на управление на дружеството. Много често адресът на управление и седалището се подценяват при планиране на дейността, но те са изключително важни поради следните причини:

1.      Всяка официална кореспонденция с доказателствена сила, се изпраща до адреса на управление на фирмата. Затова адресът е задължително да бъде актуален и да имате достъп до него.

2.      Седалището определя подсъдността, което означава че при водене на дела, съдът компетентен да разгледа въпроса е по седалище на фирмата.

Освен, че Вие имате ясна бизнес идея и сте наясно със сферата в която ще осъществявате дейност, е препоръчително да се включи в предмета на дейност формулировката, че дружеството ще осъществява „всяка друга дейност незабранена от закона“. По-този начин винаги може да разширите дейността си в посока на ново направление, без да бъде необходимо да се извършват промени в ТР.

Управление на дружеството

За управител на дружеството може да бъде назначен собственика на дружеството или всяко друго лице. Ако управителят е повече от едно лице трябва да се вземе решение за начина по който ще бъде представлявано дружеството: заедно, поотделно или заедно и поотделно.

·         Каква е процедурата за регистрация на фирма?

 

Самата процедура по регистрация на фирмата отнема няколко дни. Нашите адвокати имат богат опит в областта на търговското право и подготовката на документи за регистрация. Нашите консултанти ще Ви помогнат да изясните всички съществени въпроси преди регистрацията, за да имате едно успешно начало на Вашия бизнес. Обадете ни са на 052 603 183 или ни пишете на info@vip-consult.net.Новият бизнес дава много нови възможности като да бъдеш независим, да повишиш стандарта си на живот, да реализираш идеите си и редица други преимущества.

Преди обаче да приемете това предизвикателство трябва да знаете отговорите на следните въпроси.

·         Коя е най-подходящата форма за Вашия бизнес?

Българският Търговски закон определя 2 основни вида търговци: ЕТ и търговски дружества. Търговските дружества се разделят съответно на събирателното дружество, командитното дружество, дружеството с ограничена отговорност, акционерното дружество и командитното дружество с акции. При някой от тези форми, като събирателното дружество, няма изискване за начален капитал, но пък за сметка на това отговорността е неограничена.

Все повече в практиката персоналните дружества (събирателно дружество и командитното дружество) отстъпват място на капиталовите дружества, поради по-голямата гъвкавост, която последните предлагат. Във България най-често използваната форма за осъществяване на бизнес е дружеството с ограничена отговорност, но все пак най-правилно е изборът на форма да стане след внимателен преглед на бъдещата дейност.

Име, Капитал, седалище, предмет на дейност

Изборът на име трябва да е съобразен основно с изискванията на закона:

1.      Не могат да съществуват фирми със едно и също име затова сайтът на ТР предлага възможността за проверка дали името е свободно

2.      При избора на име трябва да се избягва включването на думи като холдинг, груп и др. подобни защото те са свързани с холдингова структура и вие трябва да представите доказателства за съществуването и. В противен случай, ще получите отказ.

Минималният размер на капитала при регистрация на ООД вече от няколко години е в размер на 2 лева. Тези промени доведоха до по-достъпна среда за стартиране на бизнес, но пък обезсмислиха ролята на гаранция на капитала пред кредиторите

Ако сферата или мащаба на дейността изискват е добре да се учреди АД или ЕАД.

Седалището се изчерпва в населеното място, където се осъществява дейността. Адресът се отнася до конкретизиране на самото седалище и определяне на точно място на управление на дружеството. Много често адресът на управление и седалището се подценяват при планиране на дейността, но те са изключително важни поради следните причини:

1.      Всяка официална кореспонденция с доказателствена сила, се изпраща до адреса на управление на фирмата. Затова адресът е задължително да бъде актуален и да имате достъп до него.

2.      Седалището определя подсъдността, което означава че при водене на дела, съдът компетентен да разгледа въпроса е по седалище на фирмата.

Освен, че Вие имате ясна бизнес идея и сте наясно със сферата в която ще осъществявате дейност, е препоръчително да се включи в предмета на дейност формулировката, че дружеството ще осъществява „всяка друга дейност незабранена от закона“. По-този начин винаги може да разширите дейността си в посока на ново направление, без да бъде необходимо да се извършват промени в ТР.

Управление на дружеството

За управител на дружеството може да бъде назначен собственика на дружеството или всяко друго лице. Ако управителят е повече от едно лице трябва да се вземе решение за начина по който ще бъде представлявано дружеството: заедно, поотделно или заедно и поотделно.

·         Каква е процедурата за регистрация на фирма?

Самата процедура по регистрация на фирмата отнема няколко дни. Нашите адвокати имат богат опит в областта на търговското право и подготовката на документи за регистрация. Нашите консултанти ще Ви помогнат да изясните всички съществени въпроси преди регистрацията, за да имате едно успешно начало на Вашия бизнес. Обадете ни са на 052 603 183 или ни пишете на info@vip-consult.net.