Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последно от правни съвети

Указване на авторство в интернет? Задължително ли е? Мога ли да използвам информацията свободно?

 

Нашият закон казва, че обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. За да конкретизираме обектите в глобалната мрежа, това са : компютърни програми, уеб сайтове, бази от данни, дизайни, снимки, текстове и редица други, използвани обекти в интернет пространството.


Авторското право възниква за определено лице относно конкретен обект на авторското право /определени са изчерпателно в закона/ от самото създаване на произведението, но няма задължение за автора относно начина по който той да укаже своето авторство върху конкретният обект.
Всеки обект на авторското право има свой автор, а  всеки автор има права, гарантирани от закона, които сам преценява дали да използва или не, но това не лишава обекта от авторски права. До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него.


Съгласно закона, носителят на авторското право, както и лице, на което е отстъпено изключителното право за използване на произведение, закриляно от закона, може да поставят на подходящо място върху екземплярите от произведението латинската буква "С", заградена в кръгче, пред своето име или наименование и годината на разгласяването.


Нашият закон не задължава императивно да се постави знак ©, а дава право на избор – „може”. Copyright е символ на защита на авторското право в международен план. И двата символа са чуждици за нашата държава, но с оглед използването на сайтовете извън територията на Р. България тяхното присъствие за указване на авторството е необходимо, но не е задължително. Как е постъпил съответният автор е въпрос на лична преценка, но може и въобще да е решил да не указва авторството си - това също е позволено. Годината след знака Copyright обозначава периода на възникване на авторството. Пак подчертавам посочването на годината също не е задължителен елемент. 


Съществуването на текст на български или на английски език, /или повече езици/ както и думи като: „Всички права запазени; „ Притежател на авторски права; Copyright  – „името на автора” - всичко това оповестява авторски права, но всяко произведение може да бъде разгласено и под псевдоним или анонимно. Задължителни елементи – няма, достатъчно е оповестяването на момента на възникване на  правото.


Всъщност в закона има презумция за авторството на почти всеки един обект на авторското право. Периода на защита на авторското право е определен в закона. Общото правило е, че авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт. Върху произведение, използвано анонимно или под псевдоним, продължава седемдесет години след разгласяването му за първи път. За конкретните авторски права има пояснителни разпоредби, относно времетраенето им , но по-кратък от седемдесет годишен срок няма.


Нека не забравяме, че самият сайт също е обект на авторското право и като такъв неговите собственици указват /чрез изписване на подробни условия за ползването му/ правата които имат посетителите, върху съдържаща се в сайта информация. Но дори да няма изписани такива права, дори да няма знак ©, Copyright и др. това не означава че авторството върху защитени обекти не съществува.


В ЗАПСП /Закона за авторското право и сродните му права/ се казва, че само авторът  има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. За използване се смятат и действия като:  възпроизвеждането на произведението; разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението;  излъчването на произведението по безжичен път и т.н. и т.н., използване е налице и когато посочените действия се извършват по начин, даващ възможност произведението да бъде възприето от неограничен брой лица. В този ред на мисли дори да не е указано авторството върху обект защитен от авторско право то вие не можете да го използвате за свой цели, да го копирате  и т.н. без разрешение от неговият автор. 


Разбира се винаги има изключения и всеки случаи е специфичен  и уникален, но винаги можете да ни попитате, ако се колебаете дали ще злоупотебите или вече е злоупотребено с ваше право- advokati-varna.com