Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последно от правни съвети

За какво да внимаваме когато сключваме трудов договор?

След като сте преминал множество интервюта, успял сте да спечелите доверието на бъдещия си работодател и сте готов да вложите цялата си енергия в новата работа, не забравяйте че трябва да прочетете трудовия договор преди да се впуснете в предизвикателството „нова работа“. Много често трудовият договор е подценяван от служителите и това води бъдещи недоразумения и разрив в отношенията.

Запознаването с трудовия договор в детайли и консултацията с адвокат относно тълкуването на неговите клаузи преди подписването му са задължителни условия за успешна кариера. Съгласно чл. 61, ал.1 КТ, „Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа“.

Нашите адвокати съветват да обърнете внимание на следните основни елемента на трудов-правното отношение:

Наименование на позицията и отговорностите

В нашата практика сме се сблъсквали с много несъответствия в името на позицията и описанието на длъжностната характеристика. Не е редно да кандидатствате за една позиция и да бъдете назначена на друга. Към всеки договор трябва да бъде приложена длъжностна характеристика, която ясно да описва обхвата на вашите задължения и какво точно се изисква от вас в работата Ви. Важно е да се знае, че работодателят не може да възлага роли и задължения на служителя, които не са включени в длъжностната му характеристика. Ако това се случи, служителят има пълно право да откаже изпълнението на задача, която е извън обхвата на длъжностната му характеристика.

Вида на трудовия договор

Според чл. 67 от КТ трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или да бъде срочен. Ако в договорът не се посочва срок, той се счита за сключен за неопределено време. Ако обаче договорът упоменава срок е важно да се знае какви ефекти носи този срок по отношение на прекратяването на договора и предизвестието, което всяка една от страните трябва да даде. За да защитят интересите си, работодателите сключват договори със срок на изпитване най-често от 6 месеца. След изтичането на този срок, договорът се трансформира в безсрочен.

Заплата, бонусна система и периодичност на плащането

Трудовият договор е единственият документ, който защитава Вашите права. Забравете за всички устни договорки и предварителна комуникация. Уверете се, че трудовият договор отразява пълно и изцяло договорените условия между  Вас и работодателя относно работната заплата и начина на формиране на бонуси. Договорките за осигуряване на минималната работна заплата и плащане на ръка е изрично да се казва, че са в ущърб на служителя и рискът се носи изцяло от него, без да разчита на защитата на закона.

Работно време и празници

Стандартната работна седмица е 5 дни с продължителност на работно време 40 часа. Когато договорът не регламентира друго се счита, че същия е сключен за нормална продължителност на работния ден и работната седмица. Глава 7 на Кодекса на труда „Работно време и почивки” описва видовете работно време и различните начини за отчитането му.

Размера на основния и удължения платен годишен отпуск

Според законодателството на Република България минималния размер на платения отпуск е 20 работни дни. Важно е да се знае, че правото за ползване на годишен отпуск възниква след 8 месечен трудов стаж.

Прекратяване на трудовия договор

Стандартния срок за прекратяване на трудов договор е 30 дни. Страните обаче имат право да договорят по-дълъг срок до 3 месеца и често това е една от най-подценяваните клаузи. Когато постъпват на нова работа, служителя рядко мислят за бъдещето и недоглеждат този срок, от своя страна това поражда затруднение при напускането на работа. В общия случай, служителят се задължава да информира работодателя чрез писмено предизвестие. Работодателят може да прекрати без предизвестие трудовия договор в срока на изпитване, ако такъв е предвиден в полза на работодателя.

За съжаление в практиката си сме се сблъсквали с недобросъвестни работодатели. Срещали сме се с различни видове неправомерни ограничения- като вменена финансова отговорност, постигане на непосилни резултати, добавяне на допълнителни клаузи в последния момент и др., които поставят служителя пред свършен факт. По тази причина, нашият съвет е да не четете „диагонално“ договора и да не се предоверявате на бъдещия си работодател. Една консултация с компетентен адвокат, може да Ви предпази от бъдещи разочарования и спадове в кариерата.