Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Сделки с недвижими имоти

Сделки с недвижими имоти

 

Консултации и правна помощ при всеки един вещноправен или облигационен проблем, казус, въпрос, както и при предстоящи сделки с недвижими имоти и сключване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, замени, дарения, прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, завещания и др..
 
 Изготвяне на нотариални актове, касаещи всички видове сделки с недвижими имоти, както и изготвяне на всички други съпътстващи сделката документи.

Изготвяне на документи, необходими за извършването на обстоятелствена проверка и придобиването на имот по давност.
   
Изготвяне на нотариални актове за учредяване на право на строеж, надстрояване, пристрояване, договорни и законни ипотеки, договори за покупко-продажба на движими вещи, договори за строителство, договори за наем, договори за делби, учредяване на право на строеж, предварителни договори за покупко - продажба.

Проучване на документацията, доказваща правото на собственост на продавача и историята на имота, съдействие и представителство пред Нотариус, Агенцията по вписванията, Държавен архив и др. и набавяне на всякакви справки, включително  проверка за наличие или отсъствие на вещни тежести или права на трети лица върху недвижим имот, възбрани или други ограничения

 

Снабдяване с необходимите за изповядването на всяка сделка документи /данъчни оценки, удостоверения, схеми, скици и т.н./, представителство в преговори с потенциални продавачи или купувачи, издаване на правни становища, представителство в нотариално производство.

Изготвяне на всички видове договори, пълномощни, нотариални покани, декларации,  нотариални актове, завещания, делби, правни становища и анализи
   
Процесуално представителство по изпълнителни дела и пред всички съдебни инстанции при спорове относно правото на собственост, защитата и възстановяването на нарушено владение и ограничени вещни права, при непозволено увреждане, неоснователно обогатяване и др.