Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Консултации

Консултации

За улеснение на нашите настоящи и бъдещи клиенти предлагаме специализирани консултации. Това са най-често срещаните в работата ни казуси:

Фирмено право
- Консултации относно структуриране на бизнеса в правна форма, вътрешното устройство и вътрешнофирмената документация;
- Запазване на име на фирма и нейната последваща регистрация;
- Вписване на промени в Търговския регистър: прехвърляне на дялове, смяна на управител, прекратяване на членство на съдружник, увеличаване на капитала, смяна на адреса на управление на фирмата, вписване на прокурист;
- Прехвърляне на търговско предприятие;
- Консултации по отношение промени в законодателството;
- Представителство пред общински, държавни, данъчни, митнически служби;
- Водене на преговори с Ваши партньори;
- Регистрация и защита на търговска марка;
- Представителство на фирмата от наш адвокат чрез нотариално заверено пълномощно пред партньори и местните власти;
- Предоставяне на временен адрес за регистрация на фирмата;
- Откриване на сметки в банки;
- Изготвяне на всички договори, касаещи търговската дейност на фирмата;
- Подаване на годишни финансови отчети;
- Прекратяване на дейността и ликвидация.

Инвестиции в недвижими имоти както на физически лица, така и на фирми
- Правен анализ на собствеността и изготвяне на доклад (дю дилиджънс);
- Изготвяне и сключване на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на недвижим имот, както и прекратяване и разваляне на договори;
- Дарение или замяна на недвижим имот- правна рамка и организиране на процедурата;
- Съставяне на  договори за наем и договори за управление и поддръжка на недвижим имот;
- Процесуално представителство в съдебни спорове за връщане на суми по договор, прекратяване на договор и др.

Пребиваване на чужденци в страната
- Правна рамка на чуждестранните инвестиции;
- Обслужване по придобиване от чужденец на продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване на чужденци в Република България;
- Визови изисквания за пребиваване в страната;
- Разясняване  и провеждане на процедурата по придобиване на българско гражданство.

Обжалване на данъчни и административни актове
- Представителство в данъчни и административни производства;
- Обжалване на наказателни постановления по административен и съдебен ред.

Събиране на вземания от длъжници
- Анализ на финансовото състояние на длъжника;

- Водене на преговори;

- Налагане на обезпечителна мярка;

- Процесуално представителство при водене на дела срещу длъжници.

- Обществени поръчки

- Правен съвет и представителство при възлагане на обществени поръчки;

- Подготвяне на необходимите документи;

- Обжалване пред съда и КЗК.

 

 Строителство и проекти във ВЕИ

- Консултации по придобиване на недвижими имоти и последваща организация на строителния процес;

- Смяна на статута на земята;

- Анализ на сделки с проекти в областта на ВЕИ.

Е-бизнес / Електронна търговия
- Правно обслужване на ИТ фирми, специализирани в разработка на софтуер и уеб приложения
- Правна рамка на продажбата на стоки/услуги през различни видове електронни магазини и пълно правно обслужване
- Правна рамка на дейността на инвестиционни посредници, предлагащи онлайн търговия с финансови инструменти и пълно правно обслужване
- Обслужване на сайтове за колективно пазаруване и онлайн търговия