Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Фирмено обслужване

Фирмено обслужване

Регистрация на фирми/ ООД, ЕООД, АД, ЕТ, ДЗЗД/, регистриране на промяна в обстоятелствата на дружеството в Търговския регистър /преобразуване, промяна на седалище, адрес на управление, смяна на управител, изменение и допълнение на Дружествения договор, договори за управление/, изготвяне на документи от общи събрания на съдружниците или акционерите (покани, списъци на присъстващите, протоколи за взетите решения) и др..

 

Анализ на фирмената дейност от гледна точка на действащото законодателство.

 


Изготвяне на договори с партньори (за доставка, за услуги и др.).

 

Изготвяне на трудови договори, граждански договори, анекси към тях, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване и уволнение, преназначаване на служители, дисциплинарни наказания и производства, декларации по ЗЗЛД.

 

Одит на вътрешно фирмените документи на фирмата (образци на договори, общи условия, правилник за вътрешния ред и др.) и предложения за тяхното изменение и допълнение, както и актуализация в резултат на промени в законодателството.

 

Присъствие на адвокат от кантората при водене на преговори с контрагенти и клиенти.

 

Изготвяне на правни становища върху упражняваната фирмена дейност.

 

Защита на интересите на фирмата пред общински и държавни органи и институции.

 

Изготвяне на нотариални покани за доброволно изпълнение на задълженията към фирмата.

 

Процесуално представителство при възникнали съдебни спорове, изготвяне на искови молби; налагане на обезпечителни мерки.

 

Извънсъдебни споразумения /медиация/ при наличие на конфликт с партньори.

 

Изготвяне на тръжни документи по реда на Закона за обществените поръчки.